İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 26.06.2024

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi sınırları içinde bulunan ve tapuda 111 ada 2 parsel, 797 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 parseli kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 21.03.2024 tarihli, 254 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 06.06.2024 tarihli, 660 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 13.06.2024

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barboros Mahallesi sınırları içinde bulunan ve tapuda 1388, 1389, 1392, 1394, 1398, 1403, 1404, 1405, 1407, 1409, 1411, 1412, 1415, 1420, 1423, 1424, 1425, 1426,1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1437, 1439, 1440, 1507, 1508, 1509, 1510, 1512, 1598, 1601, 1602,1605, 1607, 1610, 1612, 1613, 1614, 1615, 1636, 1638, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1646, 1647, 1764,1888, 1896, 1897, 1899, 5468, 5469, 7353, 7354, 7960 parseller, 185 ada 1 parsel, 193 ada 7 parsel, 193 ada 8 parsel, 193 ada 10 parsel, 193 ada 11 parsel, 223 ada 1 parsel ve 223 ada 7 parseli kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 21.09.2023 tarihli, 1048 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 30.05.2024 tarihli, 605 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 13.06.2024

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barboros Mahallesi sınırları içinde bulunan ve tapuda 1295,1296,1305,1306,1307,1308,1321,1326,1327,1328,1329,1331,1332,1334,1369,1446,1447,1448,1453,1462,14 66,1467,1469,1475,1482,1486,1490,1521,1522,1523,1525,1526,1527,1531,1536,1538,1539,1540,1541,1543,1547, 1548,1556,1559,1560,1561,1562,1563,1565,1566,1567,1568,1570,1571,1573,1576,1592,1595,1758,1789,2742,27 47,2749,3292,3388,4906,4907,4908,5578,6785,6876,7242,7608,7657,7658,7659,8221,8501 parseller, 195 ada 1 parsel, 220 ada 1 parsel ve 282 ada 1 parseli kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 17.10.2023 tarihli, 1160 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 30.05.2024 tarihli, 604 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 24.05.2024

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 2501 ada 9 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 05.03.2024 tarih ve 71 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 08.05.2024 tarih ve 685 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 10.05.2024

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 156 ada 15 parsel, 262 ada 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ve 31 parselleri kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 22.02.2024 tarihli, 149 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 02.05.2024 tarihli, 473 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 23.05.2024

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, tapuda Aydoğdu (İstiklal) Mahallesi, 2444 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli ve 1349 sayılı kararıyla onaylanan ve Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 18.03.2024 tarihli ve E-82648598-300-9061652 sayılı ilgi yazısına istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2024 tarihli ve 630 sayılı kararıyla yeniden düzenlenerek onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.05.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 23.05.2024

      Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği 06.02.2024 tarih ve 46 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 08.05.2024 tarih ve 649 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

       Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği 06.02.2024 tarih ve 43 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 08.05.2024 tarih ve 648 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

       Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği 06.02.2024 tarih ve 65 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 08.05.2024 tarih ve 647 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

       Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk (Gündoğdu) Mahallesi 2713 ve 2715 adalara ilişkin Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/761 sayılı Kararı gereği hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 05.03.2024 tarih ve 72 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 08.05.2024 tarih ve 673 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır.

       Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz, Atatürk, Ortacami, Çiftlikönü ve Altınova Mahallelerinde yer alan bazı Konut Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.01.2024 tarih ve 14 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 08.05.2024 tarih ve 641 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 06.05.2024

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 325 ada 481 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 02.01.2024 tarih ve 17 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 14.02.2024 tarih ve 263 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 27.03.2024

     Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,  Karacakılavuz Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği 06.02.2024 tarih ve 45 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.03.2024 tarih ve 402 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır.              Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,  Banarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği 06.02.2024 tarih ve 44 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.03.2024 tarih ve 403 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır.            Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,  Ferhadanlı Mahallesi 189 adanın kuzeyi ve 127 adanın güneyinde yer alan tescilsiz alanlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 06.02.2024 tarih ve 41 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.03.2024 tarih ve 406 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır.    

Duyuru Tarihi: 27.03.2024

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2024 tarihli ve 413 sayılı kararıyla onaylanan, İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Topağaç (Barbaros) Mahallesi, 334 Adanın Güneyine ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi­İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.03.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 25.03.2024

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Vatan) Mahallesi, 435 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2024 tarihli ve 372 sayılı Kararıyla onaylanmıştır.
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi, 6042 parsel numaralı taşınmaza ve tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2024 tarihli ve 397 sayılı Kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ise Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2024 tarihli ve 398 sayılı Kararıyla onaylanmıştır.
        Söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği paftalarının ve eklerinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21/03/2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile (30 gün) askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 01.03.2024

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi ve Atatürk (Gündoğdu) Mahallesi Bağlar Yurdu Caddesi ve Civarına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 07.11.2023 tarih ve 368 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 14.02.2024 tarih ve 237 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır. 

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024