Web Sitemiz ile ilgili sorularınız için 0850 450 5959 dahili 3312 Mert ÇAKIRBAY ile iletişime geçebilirsiniz.

İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

|
Duyuru Tarihi: 12.12.2017
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 7837 parsele ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 15.11.2017 tarih ve 1263 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 24.11.2017 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 06.11.2017
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarih ve 191 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 10.10.2017 tarihli 1142 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Yavuz Mahallesi, 1316 ada 21, 22 ve 23 nolu parseller ile 2132 ada 24 nolu parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
Duyuru Tarihi: 05.10.2017
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 163 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 13.09.2017 tarihli 978 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Zafer Mahallesi, 1704 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
Duyuru Tarihi: 28.09.2017
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 541 ada 1, 3, 4 ve 5 parseller ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları kapsayan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait Tekirdağ Liman Alanına yönelik 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 11.09.2017 tarihli ve 2017/84 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. ÖYK tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek-3 üncü maddesi çerçevesinde onaylanan imar planları 14.09.2017 tarihli 30180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Duyuru Tarihi: 27.09.2017
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu (Çınarlı) mahallesi, 1 ada, 1, 2, 3, 4, 6 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara 2981/3290 Sayılı Kanunun 10uncu maddesinin (c) fıkrasına göre parselasyon projesi, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 17.08.2017 tarihli, 1154 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 07.09.2017 tarihli, 1888 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan ve ekte sunulan 2981/3290 Sayılı Kanunun 10uncu maddesinin (c) fıkrası uyarınca yapılan arsa ve arazi düzenlemesi uygulamasına dair kroki, pafta ve cetveller
Duyuru Tarihi: 09.08.2017
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 124 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 12.07.2017 tarihli 836 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Kumbağ Mahallesi ve Barbaros Mahallesi Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği
Duyuru Tarihi: 02.08.2017
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 283, 284 parseller ve 139 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara yönelik olarak Tekirdağ İdare Mahkemesinin 31.01.2017 tarih 2017/149 sayılı Kararı gereğince ve bu yargı kararına istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 tarih 819 ve 820 sayılı Kararlarıyla değiştirilerek, Gündüzlü Mahallesi, 503 ve 542 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 tarih 867 ve 868 sayılı Kararlarıyla onaylanmış olup adı geçen plan ve plan değişikliği paftalarının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 18.07.2017 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 02.08.2017
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros ve Kumbağ Mahalleleri Asyaport Limanı Bağlantı Yoluna ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 tarih 853 sayılı kararıyla onaylanmış olup söz konusu plan değişikliklerinin 21.07.2017 tarihinden itibaren bir ay süreyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 02.08.2017
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2413 ada 5 nolu parselde yer alacak trafo alanına ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 tarih 824 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.07.2017 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilana çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 02.08.2017
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hükümet Caddesi Otopark Alanlarına ilişkin hazırlanan, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun görülen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 tarih 823 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.07.2017 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilana çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 22.06.2017
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 129 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 14.06.2017 tarihli 756 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliği
Duyuru Tarihi: 02.05.2017
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 07.12.2016 tarih ve 531 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 12.04.2017 tarih 495 sayılı Belediye Meclis Kararıyla değiştirilerek onaylanan ve ekte sunulan Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği
|