İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 03.01.2019
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 03.10.2018 tarih ve 268 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 17.12.2018 tarihli 1350 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Gündoğdu Mahallesi, 2862 nolu ada ile 2837 nolu adanın arasındaki park alanına trafo konulmasına ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ve onayına dair alınan Belediye Meclis Kararları
Duyuru Tarihi: 03.01.2019
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 03.10.2018 tarih ve 270 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 17.12.2018 tarihli 1353 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Barbaros Mahallesi, 872 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Mahkeme Kararına istinaden hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği ve onayına dair alınan Belediye Meclis Kararları
Duyuru Tarihi: 03.01.2019
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 03.10.2018 tarih ve 271 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 17.12.2018 tarihli 1356 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan 1 / 1000 Ölçekli Tekirdağ İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı hükümlerinden 2.27 , 2.28 , 2.29 . nolu plan hükümlerinin Kumbağ , Barbaros , Karacakılavuz ve Banarlı Uygulama İmar Plan Notlarına eklenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği ve onayına dair alınan Belediye Meclis Kararları
Duyuru Tarihi: 02.01.2019
1/25000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planına ilişkin plan değişikliği 17.12.2018 tarih ve 1369 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanmış olup ilgili Çevre Düzeni Planı Değişikliğine ait plan paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 26.12.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 26.12.2018
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502, 503 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarih ve 1342 sayılı kararıyla onaylanmış olup adı geçen plana ait paftaların ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.12.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle ilana çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 04.12.2018
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 235 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 15.11.2018 tarihli 1195 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Aydoğdu Mahallesi, 2038 Adaya ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ve onayına dair alınan Belediye Meclis Kararları