İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 02.10.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parsel sayılı taşınmazın doğusundaki tescilsiz alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 04.07.2023 tarih ve 241 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.09.2023 tarih ve 1268 sayılı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.         Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği    04.07.2023 tarih ve 243 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.09.2023 tarih ve 1262 sayılı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 26.09.2023

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 433 ada 30 parsel numaralı, üzerinde kültür varlığı tescili bulunan taşınmaza ilişkin hazırlanan ve 31.05.2023 tarihli ve 9418 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla değiştirilerek uygun görülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve daha önce belirlenen koruma alanının çevresine ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2023 tarihli ve 1251 sayılı Kararıyla değiştirilerek onaylanmıştır.  Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu (Karadeniz) Mahallesi, 335 ada 152 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2023 tarihli ve 1260 sayılı Kararıyla  onaylanmıştır.      Söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftaları ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.09.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile (30 gün) askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 18.09.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barboros Mahallesi 1862, 1884, 1891, 1893 parseller, 186 ada 1 ve 2 parseller, 187 ada 1 parsel ve 188 ada 1 parseli kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 08.08.2023 tarihli, 799 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 07.09.2023 tarihli, 1999 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 10.08.2023

   Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1098 ada 8 ve 9 parselleri kapsayan bölgede ilçemizin bölgede daha önce yapılmış ıslah imar planı uygulamasına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 13.07.2023 tarihli, 674 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 03.08.2023 tarihli, 1631 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 01.08.2023

Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği 06.06.2023 tarih ve 231 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 12.07.2023 tarih ve 1078 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi kararları ile onaylanmıştır.        

     Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Naip Mahallesi 128 ada 3 ve 4 parsel ile Barbaros Mahallesi 8217 parsel, Karadeniz Mahallesi 2465 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile 338 ada 1, 4, 6, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 274, 277, 278, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 293, 294, 306 parseller, 100. Yıl Mahallesi 1274 ada 17, 19, 20, 21, 22, ve 23 parseller ve 428 ada 15 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.05.2023 tarih ve 182 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclisi Kararı ve 12.07.2023 tarih ve 1037 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. 

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020