Web Sitemiz ile ilgili sorularınız için 0850 450 5959 dahili 3312 Mert ÇAKIRBAY ile iletişime geçebilirsiniz.

İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

|
Duyuru Tarihi: 19.02.2018
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu (Çınarlı) mahallesi, 1 ada, 1, 2, 3, 4, 6 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara 2981/3290 Sayılı Kanunun 10uncu maddesinin (c) fıkrasına göre parselasyon projesi, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 17.08.2017 tarihli, 1154 sayılı ve 23.01.2018 tarihli, 76 sayılı Encümen Kararları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 07.09.2017 tarihli, 1888 sayılı ve 07.02.2018 tarihli, 6 sayılı Encümen Kararları ile onaylanan ve ekte sunulan 2981/3290 Sayılı Kanunun 10uncu maddesinin (c) fıkrası uyarınca yapılan arsa ve arazi düzenlemesi uygulamasına dair kroki, pafta ve cetveller
Duyuru Tarihi: 25.01.2018
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz mahallesi, 2504-2505-2525-2528-2530 ve 2497 numaralı yapı adaları arasında yer alan park kullanım fonksiyonundaki alanın rekreasyon kullanım fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2018 tarihli ve 123 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 12.01.2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 22.01.2018
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu (Karadeniz) Mahallesi, 343 ada 122 parsele ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı talebi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10.01.2018 tarih 124 sayılı kararıyla onaylanmış olup imar planlarının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 12.01.2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 22.01.2018
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu (Bahçelievler) Mahallesi, 127 ada 1 parsele ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı talebi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10.01.2018 tarih 125 ve 134 sayılı kararıyla onaylanmış olup imar planlarının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 12.01.2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 22.01.2018
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1183 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10.01.2018 tarih 128 sayılı kararıyla onaylanmış olup imar planlarının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 12.01.2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 29.12.2017
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1183 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13.12.2017 tarih 1390 sayılı kararıyla onaylanmış olup imar planlarının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.12.2017 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 29.12.2017
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 232 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 13.12.2017 tarihli 1391 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Tekirdağ İli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarından 1.15 Maddesinin Değişikliği ile bunların eklerinin onayına dair alınan Belediye Meclis Kararları
Duyuru Tarihi: 12.12.2017
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 7837 parsele ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 15.11.2017 tarih ve 1263 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 24.11.2017 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 06.11.2017
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarih ve 191 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 10.10.2017 tarihli 1142 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Yavuz Mahallesi, 1316 ada 21, 22 ve 23 nolu parseller ile 2132 ada 24 nolu parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
Duyuru Tarihi: 05.10.2017
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 163 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 13.09.2017 tarihli 978 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Zafer Mahallesi, 1704 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
Duyuru Tarihi: 28.09.2017
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 541 ada 1, 3, 4 ve 5 parseller ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları kapsayan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait Tekirdağ Liman Alanına yönelik 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 11.09.2017 tarihli ve 2017/84 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. ÖYK tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek-3 üncü maddesi çerçevesinde onaylanan imar planları 14.09.2017 tarihli 30180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Duyuru Tarihi: 27.09.2017
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu (Çınarlı) mahallesi, 1 ada, 1, 2, 3, 4, 6 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara 2981/3290 Sayılı Kanunun 10uncu maddesinin (c) fıkrasına göre parselasyon projesi, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 17.08.2017 tarihli, 1154 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 07.09.2017 tarihli, 1888 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan ve ekte sunulan 2981/3290 Sayılı Kanunun 10uncu maddesinin (c) fıkrası uyarınca yapılan arsa ve arazi düzenlemesi uygulamasına dair kroki, pafta ve cetveller
|