İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 27.11.2023

      Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 2152 ada 9 ve 10 parseli kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 24.10.2023 tarihli, 1174 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 16.11.2023 tarihli, 3159 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 27.11.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesi 3623 ada 4 parseli kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 12.10.2023 tarihli, 1150 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 16.11.2023 tarihli, 3132 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 27.11.2023

Tekirdağ İli Sülemanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 ada 13 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 25.07.2023 tarih ve 9511 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile düzeltilmiş şekliyle uygun görülmüş olan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 03.10.2023 tarih ve 325 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 08.11.2023 tarih ve 1590 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır.       

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 69 parsel numaralı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 03.10.2023 tarih ve 319 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 08.11.2023 tarih ve 1592 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır.     

Duyuru Tarihi: 22.11.2023

 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının “3.3.1.3 Kırsal Yerleşim Alanları” başlıklı plan hükümlerinin (i) maddesinde yapılan düzenlemeye ilişkin olarak hazırlanan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2023 tarihli ve 1582 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliğinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.11.2023 tarihinden itibaren bir ay süre ile (30 gün) askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 22.11.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros ve Topağaç Mahallelerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasına esas tahdit sınırının kaldırılmasına yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 03.10.2023 tarih ve 363 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 08.11.2023 tarih ve 1578 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 22.11.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 211 ada 52 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 03.10.2023 tarih ve 329 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 08.11.2023 tarih ve 1579 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla değiştirilerek onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 22.11.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2300 ada 61 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 03.10.2023 tarih ve 328 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 08.11.2023 tarih ve 1580 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 10.11.2023

   Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Merkez, Barbaros, Kumbağ, Karacakılavuz ve Banarlı Mahallerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına dair sunulan ygulama İmar Planı Notu Değişikliği 05.09.2023 tarih ve 309 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclisi Kararı ve 11.10.2023 tarih ve 1440 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla ile kabul edilmiştir.         Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Merkez, Barbaros, Kumbağ, Karacakılavuz ve Banarlı Mahallerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına dair sunulan Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği 05.09.2023 tarih ve 310 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclisi Kararı ve 11.10.2023 tarih ve 1444 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla ile kabul edilmiştir.         Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümlerine eklenmesi amacı ile hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 05.09.2023 tarih ve 307 sayılı Kararı 11.10.2023 tarih ve 1441 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiştir. 

Duyuru Tarihi: 10.11.2023

   Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 ada 2 parsel numaralı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 05.09.2023 tarih ve 281 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclisi Kararı ve 11.10.2023 tarih ve 1449 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla ile kabul edilmiştir.         Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi  Çınarlı Mahallesi 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parselin doğusundaki tescilsiz alanlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 05.09.2023 tarih ve 302 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclisi Kararı ve 11.10.2023 tarih ve 1446 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla ile kabul edilmiştir.          Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi  100. Yıl Mahallesi sınırlarında yer alan Yeni Sanayi Sitesi ve çevresine yönelik 12.04.2023 tarih ve 586 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 04.07.2023 tarih ve 242 sayılı Kararı 11.10.2023 tarih ve 1385 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.

Duyuru Tarihi: 10.11.2023

    Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1395 parsel doğusu ve 2291 parsel güneyinde yer alan tescilsiz alanlara Trafo Alanı konulmasına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 05.09.2023 tarih ve 280 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclisi Kararı ve 11.10.2023 tarih ve 1447 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla ile kabul edilmiştir.         Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 7 ve 9 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 05.09.2023 tarih ve 282 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclisi Kararı ve 11.10.2023 tarih ve 1427 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla ile kabul edilmiştir.        Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karahisarlı Mahallesi, 143 ada 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 05.09.2023 tarih ve 304 sayılı Kararı 11.10.2023 tarih ve 1426 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.                   Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 05.09.2023 tarih ve 303 sayılı Kararı 11.10.2023 tarih ve 1450 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.

Duyuru Tarihi: 10.11.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasına esas tahdit sınırının kaldırılmasına yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 05.09.2023 tarih ve 305 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.10.2023 tarih ve 1448 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 30.10.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 1710, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772 parselleri kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 26.09.2023 tarihli, 1063 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 19.10.2023 tarihli, 2519 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020