İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 31.10.2018
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Yavuz ( 100.yıl ) Mahallesi , 465 ada 14-15 ve 16 parsel sayılı taşınmazlara yönelik sunulan 1/25000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2018 tarih ve 1069 ve 1070 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup adı geçen plan değişikliklerine ait paftaların ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 31.10.2018
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi, 90, 91,92, 93, 94,95, 96, 128,129, 131 ve 1612 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği , Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2018 tarihli ve 1080 sayılı Kararıyla onaylanmıştır Bahsedilen nazim imar planı değişikliğine ait paftaların ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 18.10.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 31.10.2018
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 205 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 10.10.2018 tarihli 1078 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Kumbağ Mahallesi, 3439 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
Duyuru Tarihi: 31.10.2018
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 207 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 10.10.2018 tarihli 1077 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Altınova Mahallesi, 3139 ada ile 1346 adalar arasında kalan park alanına ve Aydoğdu mahallesi, 5 ve 2236 nolu adalar arasında kalan park alanına trafo konulmasına ilişkin Uygulanma İmar Planı Değişikliği
Duyuru Tarihi: 31.10.2018
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih ve 168 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 10.10.2018 tarihli 1071 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan 1/1000 Ölçekli Tekirdağ ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planı hükümlerinden 1.15 nolu plan notunun değiştirilmesine ilişkin Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği
Duyuru Tarihi: 08.10.2018
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih ve 171 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 12.09.2018 tarih ve 947 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Bahçelievler Mahallesi, 1148 parselin güneyinden geçirilen yola ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ve onayına dair alınan Belediye Meclis Kararları
Duyuru Tarihi: 08.10.2018
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih ve 169 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 12.09.2018 tarih ve 948 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Köseilyas Mahallesi, G19A02B1A,G19A02B1C,G19A02B1D paftalarına ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ve onayına dair alınan Belediye Meclis Kararları
Duyuru Tarihi: 12.07.2018
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 89 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 13.06.2018 tarih ve716 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Aydoğdu Mahallesi, 343 ada 122 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ve onayına dair alınan Belediye Meclis Kararları