imar-aski-ilanlari
İmar Plan Değişikliği Askı İlanları - T.C. Süleymanpaşa Belediyesi
Web Sitemiz ile ilgili sorularınız için 0850 450 5959 dahili 3312 Mert ÇAKIRBAY ile iletişime geçebilirsiniz.

İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

|
Duyuru Tarihi: 08.05.2019
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve 47 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 17.04.2019 tarih 446 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Hürriyet Mahallesi, 2562 ade 2 parsele ilişkin Mahkeme Kararına istinaden hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği ve onayı
Duyuru Tarihi: 06.05.2019
Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9325 parsel sayılı taşınmaza yönelik Tekirdağ İdare Mahkemesinin 29.11.2019 tarihli ve 201 8/1521 sayılı Kararına istinaden hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım Imar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2019 tarih ve 439 sayılı kararlarnyla onaylanmiş olup adı geçen plan değişikliklerine ait paftaların ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 25.04.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır
|