İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 22.03.2023

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı 21 ada 60 parsel ile mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 21 ada 28 parsel ve 30 parselin bir kısmına ilişkin sunulan, 29.11.2022 tarihli ve 8882 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla uygun görülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2023 tarihli ve 374 sayılı Kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2023 tarihli ve 375 sayılı Kararıyla onaylanmıştır.
        Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu (Çiftlikönü) Mahallesi, 1814 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2023 tarihli ve 381 sayılı Kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2023 tarihli ve 382 sayılı Kararıyla onaylanmıştır.
        Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1339 ada 5 parsel, Aydoğdu Mahallesi, 1736 ada 1 parsel ve Eskicami (Ortacami) Mahallesi, 700 numaralı adanın batısındaki tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2023 tarihli ve 383 sayılı Kararıyla onaylanmıştır.
         Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 7 ve 9 parsel numaralı taşınmazların 2.26 hektarlık kısmına ilişkin sunulan 1/25000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2023 tarihli ve 396 sayılı Kararıyla, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2023 tarihli ve 397 sayılı Kararıyla değiştirilerek onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 22.03.2023

 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,  Yavuz Mahallesi, 340 ada 256 parsel ile 1810 ada 5 parselin güney batısında, Trabzon Caddesi ile Harşit Sokak arasında kalan tescilsiz alan, mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan Hürriyet Mahallesi, 3058 ada 120 parsel sayılı taşınmaz ve mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan Eskicami Mahallesi, 589 ada 30 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2022 tarih ve 1395 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 07.03.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 335 ada 102 ve 161 parseller, 338 ada 2, 4, 6, 7, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 51, 54, 95, 277, 278 ve 298 parselleri kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 07.02.2023 tarihli, 135 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 23.02.2023 tarihli, 346 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 07.03.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 338 ada 10 parseli kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 07.02.2023 tarihli, 133 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 23.02.2023 tarihli, 348 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 07.03.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 338 ada 42 parseli kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 07.02.2023 tarihli, 134 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 23.02.2023 tarihli, 347 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 27.01.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çiftlikönü (Gündoğdu) Mahallesi Koruma Alanı Sınırlarının Uygulama İmar Planlarına İşlenmesi Amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 03.01.2023 tarih ve 61 sayılı Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.01.2023 tarih ve 204 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 23.01.2023

   Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Ortacami Mahallesi, 3631 ada 1 parsel, 3630 ada 1 parsel, Çiftlikönü Mahallesi, 2777 ada 1 parsel, 2778 ada 1 parsel ve 3129 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2023 tarihli ve 205 sayılı Kararıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2023 tarihli ve 206 sayılı Kararıyla onaylanmıştır. 

Duyuru Tarihi: 19.01.2023

T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 05.01.2023 tarihli Makam Oluru ile onaylanan, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde yer alan 333 ada 1 parsel, 334 ada 1 parsel, 335 ada 166 parsel, 2407 ada 1 parsel ve 2466 ada 1 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin hazırlanan imar uygulaması 16.01.2023 tarihinde Tekirdağ Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce  İl  Müdürlüğü  Hizmet  Binasında  ve  resmi  web  sitesinde  bir  ay  süre  ile  askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 17.01.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi 564 ada 78 parsel, 635 ada 155 parsel, 1006 ada 1 parsel, 1482 ada 44, 48, 125, 133, 280, 337, 339, 340, 377 parseller, 1819 ada 2 parsel, 2231 ada 154 parsel, 2232 ada 155 parsel, 2229 ada 143 parsel, 3018 ada 1 ve 541 parseller ile 3019 ada 1 parseli kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 15.12.2022 tarihli, 1696 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 12.01.2023 tarihli, 21 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 17.01.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1467 ada 314, 315, 316, 317, 318, 319 ,320 ve 321 parseller ve Zafer Mahallesi 3678 ada 3 parseli kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 22.12.2022 tarihli, 1742 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 12.01.2023 tarihli, 25 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 12.01.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1972 ada 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ve 219 parselleri kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 01.12.2022 tarihli, 1588 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 05.01.2023 tarihli, 11 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 02.01.2023

Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu (Çınarlı) Mahallesi, 2039 ada 4 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 01.11.2022 tarih ve 280 sayılı Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2022 tarih ve 1969 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. 

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020