Web Sitemiz ile ilgili sorularınız için 0850 450 5959 dahili 3312 Mert ÇAKIRBAY ile iletişime geçebilirsiniz.

İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

|
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 07.12.2016 tarih ve 531 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 12.04.2017 tarih 495 sayılı Belediye Meclis Kararıyla değiştirilerek onaylanan ve ekte sunulan Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz mahallesi, 10620 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2017 tarih 525 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99, 100, 105, 2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylanmıştır.
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi 8314 parsel sayılı mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği onaylanmıştır.
|