imar-aski-ilanlari
İmar Plan Değişikliği Askı İlanları - T.C. Süleymanpaşa Belediyesi
Web Sitemiz ile ilgili sorularınız için 0850 450 5959 dahili 3312 Mert ÇAKIRBAY ile iletişime geçebilirsiniz.

İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

|
Duyuru Tarihi: 23.07.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Aydoğdu (Karadeniz) Mahallesi , 343 ada 73 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/5000 Ölçekli ve 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2019 tarih 694 ve 695 sayılı kararlarıyla onaylanmiş olup adı İmar Planları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 16.07.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 23.07.2019
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1465 ada 22,24,25,26,27,28,29 ve 46 parsel sayılı taşınmazları kapsayacak şekilde 18. Madde uygulama sınırlarının Uygulama İmar Planına İşlenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 201 sayılı Belediye Meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 10.07.2019 tarih 689 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 03.07.2019
Barbaros Mahallesinde Asyaport A.Ş tarafından kullanılan limana ilişkin 1/5000 Ölçekli ve 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış olup İmar Planları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında ve internet sayfasında 27.06.2019 tarihinde askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 02.07.2019
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 515 ada 127 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 80 sayılı Belediye Meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 12.06.2019 tarih 581 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 02.07.2019
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 1157 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 76 sayılı Belediye Meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 12.06.2019 tarih 582 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 02.07.2019
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesi, 113 ada 49 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 79 sayılı Belediye Meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 12.06.2019 tarih 579 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 02.07.2019
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 151 ada 5 parsel ve 151 ada 41 parsel sayılı taşınmazların arasındaki tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 81 sayılı Belediye Meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 12.06.2019 tarih 580 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 02.07.2019
Süleymanpaşa İlçesi, 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümlerine Plan Hükmü eklenmesine ilişkin alınan Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 84 sayılı Belediye meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 12.06.2019 tarih ve 583 sayılı Belediye Meclis Kararıyla değiştirilerek onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 01.07.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Barbaros Mahallesi , Asyaport Limanı Bağlantı Yolu ve Çevresine Ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih 594 sayılı kararıyla onaylanmiş olup adı geçen plan değişikliklerine ait paftalar ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.06.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
|