İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 27.03.2024

     Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,  Karacakılavuz Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği 06.02.2024 tarih ve 45 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.03.2024 tarih ve 402 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır.              Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,  Banarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği 06.02.2024 tarih ve 44 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.03.2024 tarih ve 403 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır.            Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,  Ferhadanlı Mahallesi 189 adanın kuzeyi ve 127 adanın güneyinde yer alan tescilsiz alanlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 06.02.2024 tarih ve 41 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.03.2024 tarih ve 406 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır.    

Duyuru Tarihi: 27.03.2024

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2024 tarihli ve 413 sayılı kararıyla onaylanan, İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Topağaç (Barbaros) Mahallesi, 334 Adanın Güneyine ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi­İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.03.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 25.03.2024

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Vatan) Mahallesi, 435 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2024 tarihli ve 372 sayılı Kararıyla onaylanmıştır.
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi, 6042 parsel numaralı taşınmaza ve tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2024 tarihli ve 397 sayılı Kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ise Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2024 tarihli ve 398 sayılı Kararıyla onaylanmıştır.
        Söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği paftalarının ve eklerinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21/03/2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile (30 gün) askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 01.03.2024

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi ve Atatürk (Gündoğdu) Mahallesi Bağlar Yurdu Caddesi ve Civarına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 07.11.2023 tarih ve 368 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 14.02.2024 tarih ve 237 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır. 

Duyuru Tarihi: 01.03.2024

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet (Hürriyet) Mahallesi, 1155, 1156 ve 1157 sayılı adalrın kuzeyindeki alana ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 05.12.2023 tarih ve 394 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 14.02.2024 tarih ve 261 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 01.03.2024

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet (Hürriyet) Mahallesi, 1679 ada 19 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 05.12.2023 tarih ve 392 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 14.02.2024 tarih ve 260 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 01.03.2024

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi 125 ada 1 ve 12 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 02.01.2024 tarih ve 13 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 14.02.2024 tarih ve 262 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 28.02.2024

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barboros Mahallesi 870, 874, 875, 876, 877 ve 878 parselleri kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 23.01.2024 tarihli, 57 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 15.02.2024 tarihli, 234 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 31.01.2024

  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Vatan Mahallesi, 1461 ada 186 ve 187 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 05.12.2023 tarih ve 388 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 10.01.2024 tarih ve 119 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır. 

Duyuru Tarihi: 31.01.2024

   Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu (Karadeniz) Mahallesi, 335 ada 152 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 05.12.2023 tarih ve 390 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 10.01.2024 tarih ve 132 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır. 

Duyuru Tarihi: 24.01.2024

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,  Kumbağ Mahallesi 171 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin  sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  02.01.2024 tarih ve 29 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 10.01.2024 tarih ve 157 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. 

Duyuru Tarihi: 19.01.2024

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu (Karadeniz) Mahallesi, 2466 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2024 tarihli ve 99 sayılı Kararıyla onaylanmıştır.
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, Bağlar Sırtı Mevkii, Akkent Sitesi ve Civarına ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2024 tarihli ve 130 sayılı Kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ise Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2024 tarihli ve 131 sayılı Kararıyla onaylanmıştır. Plan değişikliklerine ait paftalar ve eklerinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 18.01.2024 tarihinden itibaren bir ay süre ile (30 gün) askıya çıkarılmıştır.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024