İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 04.06.2018
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hacıköy Mahallesi 868 parsele ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih ve 605 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değşikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 23.05.2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 04.06.2018
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100.yıl) Mahallesi, 466 ada 18, 24, 71, 79, 81, 83, 85 ve 98 parsel, 462 ada 149, 167 ve 170 parsel numaralı toplam 6 hektar büyüklüğündeki alanın 3,8 hektarlık kısmına yapılması planlanan Lojistik Tesis Alanı amaçlı TCDD 1. Bölge Müdürlüğünce sunulan 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2018 tarih ve 481-482 ve 483 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup adı geçen plan değişikliklerine ait paftaların ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 18.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır
Duyuru Tarihi: 11.05.2018
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 321 ada 5,6,13 ve 14 parsellere ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2018 tarih 473 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 18.04.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır
Duyuru Tarihi: 03.04.2018
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 127 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2018 tarih 125 ve 134 sayılı kararlarla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2018 tarih 374 sayılı Krarıyla iptal edilmiş ve 10.01.2018 tarihindne önce onaylı planlara dönülmüş olup söz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 02.03.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır