Encümen

 
 
 
Volkan NALLAR
Encümen Başkanı
 
Burak Boğaç BAYKAL
Encümen Üyesi
 
 Ergün GÜLERYÜZ
Encümen Üyesi
 
Tuncer AKBULUTLAR
Encümen Üyesi
 
İslam ATAK
Mali Hizmetler Müdür V.
 
Gamze DEMİR
Destek Hizmetleri Müdür V.
( Belediye Başkan Yardımcısı )
 
Hafize ÇELİK
Yazı İşleri Müdürü
 
 
 
 

Encümen Görev ve Yetkileri

Belediye encümenünün görev ve yetkileri şunlardır;

  • Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
  • Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
  • Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
  • Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
  • Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
  • Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
  • Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
  • Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
  • Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024