Osmanlı

Tarihi kaynaklara göre en eski yerleşmeler Roma İmparatorluğu döneminde olmuştur. Karakayalar mevkii eski yerleşim yeri olmakla birlikte bu mevkide bulunmuş büyük küp ve kaplar halen arkeoloji müzesinin bahçesinde sergilenmektedir. Eski kaldırım yolu (askeri yol) Demirli Köyü üzerinden Banarlı altından Osmanlı'ya gelir. Burada birkaç kola ayrılır. Kabacalar mevkii de kaldırım yolu üzerindedir. Bu güzergahlarda askerlerin temizlenebilmeleri için hamamların yapıldığı bilinmektedir.

1357 tarihinde Tekirdağ'ın fethinden sonra eski çiftlik olan bölgeye Yörükler yerleştirilmiştir. 1515 tarihli mufassal tahrir (vergi-kayıt defteri)'ne göre Osmanlı köyü 20 haneden oluşmaktaydı. Bunlardan 13 hane toprak işleyen (çift), 4 hane toprağı olmayan (bennak), yardımcılık yapan, 3 hane de evli olmayıp vasıfsız olan kişilerdi. Gelirleri saraya aitti. 1572 tarihli tahrir defterindeki kayıtlara göre sınırların içerisinde 3 çiftlik bulunmakta, bu çiftliklerde 9 tane yamak (savaşa gitmeyip, gidenlere yardım eden ve harçlık veren), 3 tane de müsellem (savaş zamanında savaşa katılan) bulunmaktaydı. Yine mufassal tahrir defterlerine göre köyün dirlik sahipleri zaman zaman değişmiştir. Bu kişiler arasında saray atlarından ve seyislerinden sorumlu komutan (emir-i Ahur), Osmanlı erkan-ı birun denilen saray teşkilatında dış hizmetlerde görevlendirilen ağalardan biri Çakırcıbaşı Gazanfer Ağa, mirlivalar (Osmanlı zamanında tümgeneral rütbesindeki komutanlar) bulunmaktaydı. 1850 yıllarından sonra tımar sisteminin çökmesiyle beraber çiftliği işleyen köyün ileri gelenleri araziyi satın almışlardır. Cumhuriyet dönemiyle beraber Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarımız da köye yerleştirilmiştir. Bu nedenle köy iki mahalleden oluşmuştur, yerli mahallesi ve muhacir mahallesi.

Osmanlı köyüne de ilk olarak 1934-35 yıllarında o zamanki Romanya bugünkü Bulgaristan sınırları içinde bulunan Silistre ili köylerinden çok sayıda kişi göç etmiştir. Özellikle Keçiler Mahallesi, Docalar, Piriköy, Totrakan, Kilikadı, Çiğrekçi köylerinden gelen Türk göçmenlerin bir kısmı Osmanlı Köyüne yerleştirilmiştir. Ayrıca yine bu köylerden gelen göçmenlerin bir kısmı da Osmanlı Köyü haricinde Banarlı, Karabezirgan, Ortaca gibi köylere yerleştirilmişlerdir. Muhacir olarak nitelendirilen bu kesimin Silistre'ye 15.yüzyılın ortalarına doğru (1420'li ve 30'lu yıllar) Konya-Karaman bölgesinden gönderildiği tahmin edilmektedir ve etnik köken olarak Türkmen'dirler. Köyün Muhacir Mahallesi olarak tabir edilen bölümü İsmet İnönü önderliğindeki dönemin CHP hükümeti tarafından inşa edilmiş ayrıca göçmenlere kişi başı 10ar dönüm olmak üzere toprak tahsis edilmiştir.

Süleymanpaşa'ya 18 km uzaklıktadır. Köy yerleşkesi engebeli bir bölgededir.
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım gelişmiş olup en modern teknikler uygulanmaktadır. Önemli geçim kaynakları buğday ve ayçiçeğidir. Sulama kanalı geçen kısımlarda pancar, mısır ve karpuz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kısmen de olsa kanola ekimi yapılmaktadır. Köy, tarım arazisi bakımından çok zengindir. Sulama kanalları haricinde köy merası içinde 3 adet gölet bulunmakta ve sulama amaçlı kullanılmaktadır. Köyün en verimli tarım arazileri özellikle Çitme ve Dört tepeler bölgelerindedir. Köy genelinde hayvancılık son yıllarda önem kazanmıştır. Özellikle büyük baş sığır yetiştiriciliği ve besicilik revaçtadır.

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ve kanalizasyon şebekesi tamamlanmıştır. Ptt şubesi veya acentesi yoktur. Sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon (internet) vardır.

2019 yılı nüfusu 333 kişidir.

6 Aralık 2012 tarihinde Tekirdağ’ın Büyükşehir statüsü kazanmasından sonra tüm köyler mahalleye dönüşmüştür.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020