Rumeli Fatihi Osmanlı Şehzadesi Gazi Süleyman Paşa


Babası: Osmanlı Padişahı Orhan Gazi

Annesi: Nilüfer Hatun

Büyükbabası: Osmanlı Beyliği Kurucusu Osman Gazi

Kardeşleri: 1.Murad, Şehzade İbrahim, Şehzade Halil, Şehzade Kasım, Fatma Hatun

Eşleri: Seyyid Hüseyin Çelebi'nin kızı Selçuk Hatun ve İsfendiyar oğlu Kötürüm Bayezit'in kızı

Çocukları: İshak, Melik Nasır, İsmail, Sultan Hatun, Eftendize Hatun

 

Süleyman Paşa, Gazi Süleyman Paşa veya Süleyman Gazi  Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye yani Avrupa topraklarına  geçişinin öncüsü olan Osmanlı şehzadesidir ve Rumeli Fatihi olarak bilinir. Süleyman Paşa'nın hatırasına Rumeli'ye Paşaeli de denir.

İlk defa Gerede’de yönetici olarak hizmete başlamıştır.İzmit, Göynük ve Mudurnu civarı tımar olarak verilmiştir.

İznik (1331) ve İzmit (1337) fetihlerine katılmış, fethinde büyük rol oynadığı Karesioğulları Beyliği’ne bey tayin edilmiştir (1335).

1354′te büyük teşebbüsüne başladı. Çanakkale Boğazı’nı geçip Gelibolu Yarımadası’na çıktı. Türkler ilk defa Fatih sıfatıyla Avrupa topraklarına ayak basmış oldu.

Bizans merkezindeki karışıklıklardan yararlanan Süleyman Paşa fetih hareketlerini hızlandırarak; Malkara, Keşan, Hayrabolu, Tekirdağ (1357), ve Çorlu'yu (1358) ele geçirdi.

Süleyman Paşa’nın fetihlerine, kardeşi 1. Murat da katılıyordu. 1357′de Lüleburgaz’la Çorlu’yu Murat Bey aldı. Böylece, Gelibolu yarımadası gibi çok stratejik bir bölge tamamen alınmış, Çanakkale Boğazı’nın iki kıyısı ele geçirilmiş oluyordu.

Süleyman Paşa yaptığı akınlarla Osmanlı sınırları batıda Keşan ile İpsala arasında Yayladağı'ndan Malkara ile Hayrabolu'yu ayıran dağlık bölgeden geçiyor, Marmara sahillerindeki Tekirdağ’ın güneyinde Bakacık tepesi ve Hora'ya uzanıyordu.

Bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan Ferecik dahi onun tarafından ölümüne yakın bir tarihte ele geçirilmiş ve akınlarını Dimetoka'ya kadar uzatmıştı.

Süleyman Paşa’nın Rumeli’deki başarıları, Osmanlılara gaza hareketinin en güçlü temsilcisi olma sıfatını kazandırmıştır.

Onun, Müslim-gayrimüslim ayırımı yapmaksızın halka adalet ve hoşgörüyle muamele etmesi, şehir-kasaba farkı gözetmeden fethedilen yerlerde imar faaliyetlerinde bulunması ve çok sayıda Türkmen aileyi bölgeye yerleştirmesi, Rumeli’de Türk-İslâm kültürünün ve Osmanlı hâkimiyetinin oluşması ve gelişmesinde etkili olmuştur.

Süleyman Paşa’ya ait zengin vakıfların mevcudiyeti tahrir kayıtlarından anlaşılmaktadır. Özellikle Bursa, İznik ve Gelibolu’da hayratı mevcuttur. İznik’te bir mescid ve medrese, Bursa’da bir mescid, Bolayır’da bir cami ve imaret yaptırmış (bk. Süleyman Paşa Cami ve Türbesi), bunlara zengin vakıflar tahsis etmiştir. Ayrıca Gelibolu’da ve Bolayır’da bir saray inşa ettirdiğine dair kayıtlar vardır. Gelibolu’da ona nisbet edilen Sultan Camii veya Eskicami 1385 tarihli kitâbesine göre Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Fethinden sonra Ferecik’te de bir büyük manastırı camiye çevirmiştir.

Orhan Gazi’nin oğlu Rumeli Fatihi Süleyman Paşa, bir gün Bolayır yakınlarında ava çıkmıştı. Yanında subaylardan, erlerden ve yardımcılarından oluşan bir grup insan vardı.

Süleyman Paşa bir ara havada bir av gördü ve omzunda duran doğanını havalandırdı. Sonra da atını hızla sürerek doğanı takip etti. Yanındakiler yetişmeye çalıştılar ama Süleyman Paşa çok hızlıydı.

Arkadaşları ona yetiştiklerinde gördükleri manzara üzücüydü. Süleyman Paşa atından düşmüş ve hareketsiz yatıyordu. Bir ara kendine gelir gibi oldu ve şunları söyledi:

“Mezarımı çiğnetmeyin!”

“Rabbim bana bir müddet daha ömür vermiş olsaydı, bütün Rumeli’yi fethederdim. Nasip buraya kadarmış. Hakkınızı helal edin ve beni bu topraklara defnedin. Fakat mezarımı düşmanlara çiğnetmeyin!”

Bu sözleri söyleyerek ruhunu teslim etti...

Şehzade Süleyman Paşa öldüğünde Bolayır'a gömülmeyi vasiyet etmiş ve bu sayede gazilerin bölgede tutunacağını düşünmüş ve öyle de olmuştur. Süleyman Paşa’nın türbesi Çanakkale ilinin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır beldesinde bulunmaktadır.

Süleyman Paşa'nın mezarının yanında lalasının ve can yoldaşı atının da mezarı vardır.

Atıyla beraber gömülmesinin Osmanlı'nın kurulduğu ilk yıllarda Orta Asya Türk geleneklerinin halen güçlü bir şekilde devam ettiğinin kanıtıdır.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024