Başkan'ın Mesajı

M.EKREM EŞKİNAT

Belediyemiz, 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair” kanuna göre Tekirdağ ilinin Büyükşehir olması ile birlikte 01/04/2014 tarihinde, Süleymanpaşa İlçe Belediyesi olarak kurulmuştur. Toplum odaklı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile başladığımız bu yolda 3. yılımız tamamlamış bulunmaktayız. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince 2017 yılı Faaliyet Raporumuz, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

Doğup büyüdüğümüz bu kente, Yüzyılın başında, Belediye binası olarak inşaa edilen tarihi binamızın hemen önünde, tarihin derinliklerinden gelen “Hürriyet, Adalet, Eşitlik, Kardeşlik” ideallerini bugün, biz öz evlatları olarak kente ve insanlığa borçlarımızı; “Çevre, Adalet, Demokrasi, Kalkınma, Yoksullukla mücadele “ gibi ideallerle genişleterek bu kutsal görevi sürdürüyoruz.. .

Şeffaf, hesap verebilir ve toplum odaklı yaklaşımıyla, günün şartlarına göre her şeyi yeniden düşünüp planlayabilen ortak aklı, uyum, katılımcı ve etkin yönetimiyle Süleymanpaşa Belediyesi, dinamik bir kurum olmayı başarmıştır.

Bugün geldiğimiz noktada; 18 müdürlük, 134 memur, 105 sürekli işçi, 40 sözleşmeli personel ve 575 işçi statüsünde çalışan personel (Şirket) olmak üzere toplamda 854 personelle; 23 ayrı hizmet noktasında; 59 köyden dönüşen toplam 73 mahallede; 7093 cadde ve sokakta hizmet üretiyoruz.

Başkanlık makamına yılda 6.200 kişi, çağrı merkezimizde yılda 64.000 çağrıya, Mali Hizmetlerde yılda 58.000 vatandaşa, Fen İşleri Müdürlüğümüzde 215 cadde ve sokakta asfalt, parke taş ve yol bakım onarım çalışmaları yapılmış olup, 26 oyun grubu mahallelere kurularak Belediye hizmetlerinin devamı sağlanmaktadır.

Emeği geçen çalışma arkadaşlarım ve gönüllü hemşehrilerime, katkı veren tüm sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

M. Ekrem EŞKİNAT