İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 29.05.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk(Gündoğdu) Mahallesi sınırlarında 3689 ve 2750 sayılı adalar arasında yer alan Park alanındaki trafo alanının yerinin değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 07.03.2023 tarih ve 113 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 10.05.2023 tarih ve 735 sayılı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır. 

Duyuru Tarihi: 29.05.2023

Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Namık Kemal (Köseilyas) Mahallesi 120 ada 3 Parselde kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 07.03.2023 tarih ve 108 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 10.05.2023 tarih ve 734 sayılı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır

Duyuru Tarihi: 29.05.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1710, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 03.01.2023 tarih ve 23 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 10.05.2023 tarih ve 720 sayılı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 29.05.2023

Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Mahallesi 2712 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için Tekirdağ İl İdare Kurulu tarafından 08.10.2003 tarih ve 1264 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı iptal edilmesi talebi 07.03.2023 tarih ve 112 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 10.05.2023 tarih ve 738 sayılı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.  

Duyuru Tarihi: 25.05.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 1707 parseli kapsayan bölgede Süleymanpaşa Belediyesi’nin 27.04.2023 tarihli, 431 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 18.05.2023 tarihli, 990 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 23.05.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami (Eskicami) Mahallesi, 3623 ada 4 parsel ve tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 777  sayılı Kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 778 sayılı Kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliklerine ait paftalar ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 18.05.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile (30 gün) askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 23.05.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz (Yavuz) Mahallesi, 3477 ada 2 parsel, 3475 ada 7 parsel, 3493 ada 2 parsel, 3498 ada 2 parsel, 3533 ada 2 parsel numaralı taşınmazlar ile 3569 ve 3563 adalar arası tapuda tescilsiz alan ve 530 ada 53 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 764 sayılı Kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 765 sayılı Kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliklerine ait paftalar ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 18.05.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile (30 gün) askıya çıkarılmıştır.

 

Duyuru Tarihi: 23.05.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Topağaç Mahallesi, 282 ada 1 parsel, 1316 ve 1315 parseller ile Altınova Mahallesi, 2497 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 757 sayılı Kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 758 sayılı Kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliklerine ait paftalar ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 18.05.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile (30 gün) askıya çıkarılmıştır.

 

Duyuru Tarihi: 23.05.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çiftlikönü Mahallesi, 1593 ada 3 ve 5 parsel, 1592 ada 5 parsel ve 1605 ada 16 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 766 sayılı Kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 767 sayılı Kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliklerine ait paftalar ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 18.05.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile (30 gün) askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 23.05.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami (Ortacami) Mahallesi, 360 ada 69 parsel numaralı taşınmaza  ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 742 sayılı Kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliklerine ait paftalar ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 18.05.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile (30 gün) askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 23.05.2023

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas (Namık Kemal) Mahallesi, 142 ada 3 parsel ve  Köseilyas (Değirmenaltı) Mahallesi, 1687 parsel numaralı taşınmazın doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 730 sayılı Kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 731 sayılı Kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliklerine ait paftalar ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 18.05.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile (30 gün) askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 09.05.2023

Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama Plan Notları, Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarına, Barbaros Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Uygulama İmar Planı Notları ve Ferhadanlı Uygulama İmar Planı Notlarına plan notu eklenmesi amaçlı sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları değişikliği 03.01.2023 tarih ve 26 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 12.04.2023 tarih ve 567 sayılı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla değiştirilerek onaylanmıştır.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020