İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 25.11.2022

     Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 115 sayılı adanın kuzeyindeki tapuda tescilsiz alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 04.10.2022 tarih ve 253 sayılı Belediye Meclis kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2022 tarihli ve 1638 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanmıştır. 

Duyuru Tarihi: 25.11.2022

 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kaşıkçı Mahallesi, 1808 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 06.09.2022 tarih ve 219 sayılı Belediye Meclis kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2022 tarihli ve 1619 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 25.11.2022

  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas (Değirmenaltı) Mahallesi, 146 ada 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 04.10.2022 tarih ve 252 sayılı Belediye Meclis kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2022 tarihli ve 1637 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanmıştır. 

Duyuru Tarihi: 25.11.2022

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 3607 ada 1 parselin güneyi ve 2037 adanın kuzeyindeki tapuda tescilsiz alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 04.10.2022 tarih ve 273 sayılı Belediye Meclis kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2022 tarihli ve 1640 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 25.11.2022

  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 151 parsel ve 2387 ada 425 parselin güneyindeki tapuda tescilsiz alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 04.10.2022 tarih ve 251 sayılı Belediye Meclis kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2022 tarihli ve 1639 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanmıştır

Duyuru Tarihi: 27.09.2022

Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 2751, 2752, 2765, 2766 ve 2767 adaları kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 26.05.2022 tarihli, 515 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 22.09.2022 tarihli, 2735 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan ve ekte sunulan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılan arsa ve arazi düzenlemesi uygulamasına dair kroki, pafta, cetveller

Duyuru Tarihi: 28.09.2022

Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu (Karadeniz) Mahallesi, 2461 ada 3 parselin doğusu, 2454 ada 5 parselin doğusu ve 2456 ile 2457 adaların arasındaki tapuda tescilsiz alanlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1271 sayılı Kararıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1272 sayılı kararıyla onaylanmış olduğu belirtilmiş olup, söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 28.09.2022

Süleymanpaşa ilçesi, Atatürk (Gündoğdu) Mahallesi, 2751 ve 2752 adalar, 608 ada 259 ve 266 parsel numaralı taşınmazlar, 2097 ada 1 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara ilişkin sunulan ve 26.07.2022 tarihli ve 8566 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla uygun görülen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1267 sayılı Kararıyla, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1268 sayılı kararıyla onaylanmış olduğu belirtilmiş olup, söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 28.09.2022

Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet ve Atatürk (Gündoğdu) Mahallesi, Bağlar Yurdu Caddesi ve civarına ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1237 sayılı kararıyla onaylanmış olduğu belirtilmiş olup, söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 28.09.2022

Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi, 980 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1236 sayılı Kararıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1242 sayılı kararıyla onaylanmış olduğu belirtilmiş olup, söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 28.09.2022

Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1625 ada 1 parsel, 1626 ada 1 parsel ve 1627 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1238 sayılı kararıyla onaylanmış olduğu belirtilmiş olup, söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 28.09.2022

Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 127 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1235 sayılı kararıyla onaylanmış olduğu belirtilmiş olup, söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020