İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 11.08.2021
Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numaralı taşınmazın güneyine ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli ve 1351 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen plan değişikliklerine ait paftaların ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 02.08.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır
Duyuru Tarihi: 11.08.2021
Aydoğdu (İstiklal) Mahallesi, 2444 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli, 1349 ve 1350 sayılı Kararlarıyla onaylanmış olup adı geçen plan değişikliklerine ait paftaların ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 02.08.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır
Duyuru Tarihi: 04.03.2021
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 2166 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2021 tarihli, 303 ve 304 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup planın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.02.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle (30 gün) askıya askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 04.03.2021
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2767 ve 2749 numaralı adalar arasındaki tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2021 tarihli ve 305 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.02.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle (30 gün) askıya askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 18.02.2021
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 09.10.2019 tarihli ve 883 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanmış olup, mevcut uygulama imar planında ‘Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0.15, KAKS:0.30’ yapılaşma koşullarında ‘Konut Alanı’ fonksiyonunda kalan taşınmazın yapılaşma koşullarının ‘Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.60’ olarak ve fonksiyonunun ‘Ticaret Alanı’ olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 11.06.2020 tarihli ve 154 sayılı Belediye Meclis kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.08.2020 tarihli ve 755 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 08.02.2021
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu (Çınarlı) Mahallesi, 1964 numaralı adanın kuzeyindeki otopark alanı ve adanın üzerindeki kitle nizam düzenlemeleri ile 2316 numaralı adanın güneyindeki otopark alanının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 06.10.2020 tarihli ve 287 sayılı Belediye Meclis kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2021 tarihli ve 111 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 06.02.2021
1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (2.11.7.1 Nolu Plan Hükmü) 24/12/2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. Söz konusu Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği 27/01/2021 tarihinde Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında ve internet sayfasında Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 06.02.2021
1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümlerinden "3.3.1.3 Kırsal Yerleşim Alanları" başlıklı plan hükümlerinin(i) maddesinin ikinci cümlesinin iptal edilmesine, aynı maddenin sonuna: "Toplam bağımsız bölümlerin en fazla dört tanesi konut olarak kullanılabilir." ibaresinin eklenmesine ilişkin 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Hükümlerine Ait Plan Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarihli ve 103 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 26.01.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle (30 gün) askıya askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 06.02.2021
Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2404 ada, 1 parsel, Özel Rekreasyon Alanına ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2021 tarih ve 137 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 26/01/2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 29.01.2021
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2432 ada 12 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 11.03.2020 tarihli ve 356 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanmış olup, mevcut uygulama imar planında ‘Ayrık Nizam 4 kat, TAKS:0.35, KAKS:1.40’ yapılaşma koşullarında ‘Konut Alanı’ fonksiyonunda kalan taşınmazın yapılaşma koşullarının ‘Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.50, KAKS:1.40’ olarak ve fonksiyonunun ‘Ticaret Alanı’ olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 07.07.2020 tarihli ve 192 sayılı Belediye Meclis kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2020 tarihli ve 884 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 20.01.2021
Süleymanpaşa İlçesi, ÖPA-1 Alanı Tarihi Bina Çevresi Park Alanına ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2021 tarih ve 159 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.01.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 20.01.2021
Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10811 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.01.2021 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020