İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 28.06.2022

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi,256 ada 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 09.05.2022 tarih ve 144 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2022 tarih 809 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 27.06.2022

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 2215 ada 1 parsel, 449 ada 63, 64 ve 65 parsel ve 3103 ada 1 parsele ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarihli ve 805 sayılı Kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarihli ve 806 sayılı Kararıyla onaylanmıştır 

Duyuru Tarihi: 27.06.2022

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9924 parsele ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarihli ve 804 sayılı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarihli ve 807 sayılı Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 27.06.2022

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Vatan) Mahallesi, 1461 ada 166 ve 175 parsellere ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarihli ve 802 sayılı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarihli ve 803 sayılı Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 27.06.2022

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 3411 ada 4 parsel, 3410 ada 3 parsel ve 3051 ada123 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarihli ve 777 sayılı Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 02.06.2022

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 5712 ve 686 parsellerin arasında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisine Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu’nun yerinin değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarih ve 114 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2022 tarih 664 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 02.06.2022

 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1466 parselin batısında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisine Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu konulmasına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarih ve 115 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2022 tarih 665 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 02.06.2022

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 6 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarih ve 116 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2022 tarih 652 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 24.05.2022

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Kaşıkçı Mahallesi, 1808 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 629 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 29.04.2022

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet (Cumhuriyet) Mahallesi, 720 ada 70 parsel, 225 ada 19 ve 20 parseller ile tapuda tescilsiz alan kapsayan Park Alanı içerisinde Yaya Yolu ve Bisiklet Yolu Düzenlenmesi amaçlı hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 01.03.2022 tarih ve 99 sayılı Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2022 tarih 517 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.

Duyuru Tarihi: 12.04.2022

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 334 ada 40 parsel, Zafer Mahallesi 352 ada 3, 5, 8 parseller, 2297 ada 20, 252, 253 parseller, 3080 ada 1 parsel, 3104 ada 253 ve 254 parselleri kapsayan bölgede ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin 01.03.2022 tarihli, 195 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 31.03.2022 tarihli, 894 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan ve ekte sunulan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılan arsa ve arazi düzenlemesi uygulamasına dair kroki, pafta, cetveller

Duyuru Tarihi: 29.03.2022

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, sayılı Kumbağ Mahallesi, 1098 ve 3337 parsel taşınmazlara ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 11.03.2022 tarihli ve 5302 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanmış ve söz konusu planlar 12.03.2022 tarihli ve 31776 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Bahse konu 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve Plan Açıklama Raporu

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020