Track Band, Alternatif Sahne�de m�zikseverler ile bulu�tu.