T�rkiye�nin renkleri Alt�n Kiraz Halk Oyunlar� Yar��mas��nda bulu�tu.