S�leymanpa�a Belediyesi �ocuk Meclisi Ba�kan� Ebrar Er, g�revi devrald�.