Kiraz Festivali g�nd�z etkinliklerine sportif faaliyetlerle devam etti