Ekrem E�kinat, Yerel G�ndem program�na konuk oldu.