Ba�kan E�kinat \"SoruYorum\" program�na konuk oldu