54. Tekirda� Uluslararas� Kiraz Festivali, Vali ve Kaymakam ziyaretleri ile ba�lad�..