16. Macar G�nleri ile Tekirda� ve Macaristan aras�nda k�lt�r k�pr�s� kuruldu