Süleymanpaşa Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 5216 sayılı büyükşehir belediye kanununun ilgili maddesinde ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkilerinde sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. Sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek hükmü gereğince görevli teknik personelleri tarafından işyerleri denetimlerine devam ediyor.

Yapılan denetimlerde, işyerleri titiz bir kontrolden geçirilirken, genel temizlik, alet ekipman, halk sağlığını olumsuz etkileyecek diğer etmenler, teknik ve hijyenik şartlar, mevzuata aykırı hususlarda yasaların öngördüğü ölçüde incelemeler yapılarak, aykırılıklar ve noksanlıklar tespit edilen işyerlerinin işletmecilerine idari ve cezai yaptırımlar uygulanıyor.

 Süleymanpaşa Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Yapılan denetimler halk sağlığını koruma, esnafı ve yatırımcıyı bilinçlendirme, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve mevcut işyerlerinin standartlarının iyileştirilmesi açısından büyük önem sağlıyor. Bu noktada Süleymanpaşalılarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını sürdürebilmeleri adına Süleymanpaşa Belediyesi olarak denetimlerimizi arttırıp esnafımızın da daha verimli çalışmalar gerçekleştirmesini sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

Süleymanpaşa Belediyesi işyeri denetimlerine devam ediyor