Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin yaklaşık 3 yıl önce başlattığı “Apartmanlarımız Okutuyor, Süleymanpaşa’nın Filizleri Yetişiyor” sosyal sorumluluk projesine bir katkı da Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarından geldi.

Süleymanpaşa Belediyesi’nin organize ettiği eğitim alanında büyük bir adım olan “Apartmanlar Okutuyor Süleymanpaşa’nın Filizleri Yetişiyor” projesi 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında da devam ediyor.

Üniversitede okuyan Tekirdağlı ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlatılan çalışmada 3. yıla girilirken Süleymanpaşa halkı evlatlarına sahip çıkarak okumalarına destek oluyor.

An itibari ile 149 öğrencinin her ay 200 TL burs aldığı “Apartmanlarımız Okutuyor, Süleymanpaşa’nın Filizleri Yetişiyor” projesine bir yıldır gönüllü olarak destek veren Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne teşekkür plaketini Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral verdi.

GÜRAL: “TÜM PERSONELİMİZE VE HALKIMIZA ÖRNEK OLMASI DİLEĞİYLE…”

Güral plaketi takdim ederken yaptığı konuşmada belediye personelinin projeye sahip çıkmasından dolayı ayrıca mutlu olduğunu dile getirirken; “Sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok yüce gönüllü insanlarsınız. Belediyemizin kendi projesine belediyemizin kendi çalışanlarının sahip çıkması kadar güzel bir durum olamaz. Beni çok mutlu ettiniz.  Bu burstan yararlanan çocuklarımız adına sizlere teşekkür ederim. Tüm personelimize ve halkımıza örnek olması dileğiyle…” ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR PLAKETİNİ GÜLFERAH GÜRAL ASTI

Başkan Yardımcısı Güral konuşmasının ardından Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın “Apartmanlar okutuyor, Süleymanpaşa’nın filizleri yetişiyor. Süleymanpaşa’yı geleceğe hazırlıyoruz. Projemize verdiğiniz katkı ve gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz” sözlerinin yer aldığı plaketi Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü binasına astı.

APARTMANLARIMIZ OKUTUYOR SÜLEYMANPAŞA’NIN FİLİZLERİ YETİŞİYOR PROJESİ NEDİR?

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin organizasyonunda apartman sakinlerinin, derneklerin, grupların, toplulukların ya da bireysel olarak vatandaşların aylık ufak katkılarla üniversite okuyan Tekirdağlı öğrencilere her ay düzenli olarak 200 TL’lik destek sağlayan sosyal sorumluluk projesidir.

PROJE NASIL DESTEK VERİLEBİLİR?

Toplulukların kendi arasında ya da bireysel düzenli olarak aylık 200 TL ve katlarını toplamayı beyan etmesi ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’ne başvurması ile ihtiyaç sahibi bir öğrencinin eğitimine destek olunabilmektedir. Detaylı bilgi için 0850 450 59 59 nolu Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilirsiniz.

BURS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERDE ARANAN ŞARTLAR

Burs almak için müracaat eden öğrencilerin şu şartları taşıması gerekir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İkametgâh adresinin Süleymanpaşa olması. Maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması. Devlet üniversitesinde örgün eğitim öğrencisi olmak. (Ön Lisans veya Lisans öğrencisi olmak) Şehit ve Gazi çocukları önceliklidir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez. Vakıf üniversitelerinde burslu öğrenim gören öğrencilerin durumlarına ve şartlarına Yönetim Kurulu karar verir. Aynı sınıfta tekrar yapmamış olmak. (Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç) Burs başvurularında öncelikle 1. öğretimler değerlendirilecektir.

BURS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER

Nüfus Cüzdanı fotokopisi. 2 adet fotoğraf. ÖSYM Sonuç Belgesi ve devam edeceği okuldan alınan öğrenci olduğuna dair Öğrenim Belgesi. (Her yarım dönemde yenilenecek). Ara sınıftan başvuru halinde önceki ders yılına ait, ders durumunu gösteren not çizelgesi (transkript) ve öğrenci belgesi. (Her yarım dönemde yenilenecek). Adli sicil kaydı sorgulaması. Yerleşim Beyannamesi (Muhtarlıktan). Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden). Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, gelir vergisi matrahı, emekli aylığını gösterir belge) Burs Başvuru Formu (EK.1) Talep dilekçesi. Sorgu Formu.

BURSUN SÜRESİ

Burslar, öğrencinin öğrenim durumunu her dönem belgelenmesi, alınan bursun devamlılığını etkileyecek bir durum olmaması, öğrencinin öğretim kurumundaki eğitimini tamamlayıncaya kadar olanakların uygun olması şartıyla her yıl tekrarlanmak üzere devam eder.

BURSUN DEVAMLILIĞI

Öğrencinin sağlık mazereti, öğrenim kurumunda öğretime başlayamaması, öğrencinin elinde olmayan sebeplerle öğrenime ara vermesi halinde burs ödemesi durur. Bu halin kalkması ve öğrenime başlamasından itibaren burs ödemesi devam eder. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu yüksek öğrenim kurumunu, birinci yılsonunda değiştirmesi halinde bursun devamlılığına yönetim kurulu karar verir.

BURSUN MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

Öğrenim bursları bir eğitim öğretim döneminde 10 ay boyunca aylık 200 TL olarak ödenir. Burslar öğrencinin şahsi olarak açtıracağı banka hesabına, projeye katkı sağlayan kişi/kişiler tarafından yatırır. Koordinasyon merkezi tarafından takibi yapılır.

BURSUN KESİLMESİ

Öğrencinin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığı anlaşıldığında. Kayıtlı bulunduğu yüksek öğretim kurumuna devam etmediğinde. Yasaların suç saydığı insanlık onuruna, öğrencilik niteliklerine ve ahlaki unsurlarına uymayan veya yüz kızartıcı olay ve davranışlarda bulunduğunda. Adli veya disiplin suçu cezası alması halinde. Maddi durumu hakkında gerçek dışı beyanda bulunması halinde ayrıca maddi durumunun değişmesi ve dar gelirli ve ihtiyaçlı kişi kapsamından çıkması halinde Yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu dışında bir kurumdan kredi ve burs alması halinde. Burs yardımında bulunan grupların projeden çekilmesi ve ödenecek aylık bursların finanse edilememesi durumunda burs kesilir.

Burs veren projeye belediye çalışanlarından tam destek