Etkinlikler

Tarih: 5.5.2018 - 06.05.2018
Felsefe Günleri - Haklar ve Politik Problemler

Program

5 Mayıs Cumartesi

10:30-12:00 1. Oturum
Moderatör: Yılmaz Murat Bilican Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi Başkanı
Prof. Dr. Solmaz Zelyüt Ege Üni. Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü
"Hukukun Politikaya Sonralığı" Doç. Dr. Yavuz Adugit Kocaeli Üni. Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü
"İnsan Hakları: İyi Yaşama Olanağı Olarak Politikanın Hakikati" 13:30-15:00 2. Oturum
Moderatör: Rıfat Öğdül Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi Yön. kur. Üyesi
Prof. Dr. Nazile Kalaycı Hacettepe Üni. Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü
"Klasik Tragedyalarda Siyasal Boyut" Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu Dokuz Eylül Üni. Edebiyat Fak. Karşılaştırmalı Ed. Bölümü
"İnsan Hakları: İyi Yaşama Olanağı Olarak Politikanın Hakikati" 15:30-17:00 3. Oturum
Moderatör: Aysel Güler Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi Yön. kur. Üyesi
Doç. Dr. Özlem Duva Kaya Dokuz Eylül Üni. Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü
"Yargının Eril Karakterinden Yasanın Şiddetine: Oresteria Örneğinde Nomos'un Eril Yapısı" Rahmi Öğdül İstanbul Bilgi Üni. Öğretim Üyesi - Birgün Gazetesi Yazarı
"Zombi Hakları"

6 Mayıs Cumartesi

10:30-12:00 4. Oturum
Moderatör: Gülsel Şeker Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi Yön. kur. Üyesi
Çağrı Uluğer Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyolog
"Hak mı Kudret mi? Politik Öznenin Kuruculuğu Üstüne" Yılmaz Murat Bilican Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi Başkanı
"Bir Hak Olarak Felsefe Eğitimi" 13:30-15:00
Film Gösterimi
"İşe Yarar Bir Şey"
Yönetmen:Pelin Esmer 15:15-16:00 5. Oturum
Film Üzerine Prof. Dr. Serdar Öztürk Gazi Üni. İletişim Fak.Öğretim Üyesi
"İşe Yarar Bir Şey Filminde İşe Yarar Olmayanı Arayış: Sanatın Yarattığı Çatallanmaya Felsefi Bakış"

Kapanış