Bisanthe Gülsin Onay Ulusal Beste Yarışması

Gülsin Onay Piyano Günleri

Bisanthe Gülsin Onay Ulusal  Beste Yarışması Seçici Kurulu 16 yapıtı şartnamede yer alan koşullar uyarınca inceleyerek rumuzları belirlenen yapıtları 07 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan Final Konserinde seslendirilmek üzere övgüye değer bulmuştur

Sonuçlar

 

Birinci                  BİDB58           Doğaç İŞBİLEN
İkinci                   BDRHD4         Hüseyin Berkay ŞİRİN
Üçüncü               PYC812          Deniz SEVER
1. Masiyon          ME10Dİ           Akın KİLİS
2. Masiyon          56Nİ29            Deniz NİZAM ŞENSOY
Seyirci Ödülü      ME10Dİ           Akın KİLİS

 

 

_____________________________________________

 

T.C. Süleymanpaşa Belediyesi; ülkemizin kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, Devlet Sanatçımız piyanist Gülsin Onay adına, solo piyano parçalarını içeren bir beste yarışması düzenlemiştir. Bu yarışma, çok sesli çağdaş Türk müziğini desteklemek, evrensel düzeyde müzik dili kullanarak bir ses ve bir sanat zevkini yaratmak düşüncesiyle açılmıştır.

Yarışma Şartnamesi Yarışma Sekreteryası


Hepimiz biliriz ki, sanatsal değer taşıyan her müzik yapıtı, insanlığın kültür birikimi içinde, bir coğrafyayı, bu coğrafyada yaşayan insanların tarih boyunca yaratmış olduğu kültür birikimini temsil eder. Ve insanlığın ortak müzik kültürüne katılan – katkıda bulunan, kendine özgü değerlerle onu zenginleştiren bir nitelik taşır.

Örneğin: İtalyan toplumu olmasaydı, eskisiyle – yenisiyle İtalyan besteciler ve onların yarattıkları müzik ürünleri olmasaydı, insanlığın müzik kültüründe çok büyük bir eksiklik olmaz mıydı? Aynı biçimde Alman müziğini, Rus müziğini, Amerikan müziğini, bir an için “hiç var olmamış saymak”, “yok” saymak, ne büyük boşluk yaratacaktır insanlık kültüründe? Farklı müzik kültürlerinin varlığı, insanlığın müzik kültürünün zenginliğini oluşturur.

Günün modası olan “küreselleşme”, müzik alanında eğer tarihin, coğrafyanın, kültür birikiminin bugüne kadar insanlığa kazandırmış olduğu, toplumsal ve bireysel farklılıklardan doğan çok renkliliğin, zenginliğin zamanla yok olması demekse, bu yok edici anlayışa katılmak mümkün olabilir mi?

Bütün büyük besteciler, elbette uluslararası geçerliliği olan bilgiden, teknikten, insanlığın ortak değerlerinden etkilenmişler, yararlanmışlardır; fakat bu etkilenme ve yararlanma, “kendi kültürlerini dışta tutan bir etkilenme ve yararlanma” değildir. Uluslararası bilgi – teknik – ortak değerler, bir yapıtın uluslararası uygulanabilirliğini sağlar, fakat besteciyi ve yapıtını asıl önemli kılan, “biricik” kılan değer, yapıtına kattığı öz’dür; ki bu özü, toplumsal kimlikle bütünleşmiş bireysel kimlik sağlar. Ve uluslararası müzik dağarcığını, böylesine farklı öz taşıyan, teknik ve estetik düzeyi yüksek yapıtlar oluşturur: Uluslararası müzik dağarcığına katılan ve katkıda bulunan farklı kişilikler...

Bu anlamlarla yüklü olarak denilebilir ki: Türk müziğinin, insanlığın ortak müzik kültürüne katılması – katkıda bulunması söz konusu ise, bu, uluslararası bir teknik ve estetik düzeyle birlikte, bestecinin toplumsal ve bireysel kimliğinden kaynaklanan “öz”ün, yapıtında somutlaşmasıyla mümkündür; Var olmanın koşulu, farklı ve nitelikli olmaktır.

Bu anlamda genç Türk bestecilerini teşvik ederek, yeni yaratılarını gündeme getirmek en büyük dileğimiz ve arzumuzdur. 

Yarışmaya katılacak bestecilerimize başarılar dileriz.

 Değerli katkıları için Dramaturg Serdar Ongurlar'a şükranlarımızla.
 
 Sorular için yarışma sekreteri Füsun Özgüç ile  fusun@gulsinonay.com e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.